Dây Chuyền Chiết Rót Siết Nắp Tinh Dầu 6 Vòi

Liên Hệ

Dây chuyền chiết rót siết nắp tinh dầu 6 vòi bơm nhu tự động được công Ty Chế Tạo Máy Phú Thịnh nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam. Máy được xếp vào dòng máy chiết rót, cụ thể là dòng máy chiết rót tác dụng trực tiếp và được ứng dụng chủ yếu vào việc chiết rót tinh dầu.

Dây Chuyền Chiết Rót Siết Nắp Tinh Dầu 6 Vòi

Liên Hệ

Chia sẻ: