Dây Chuyền Đóng Gói Viên Thuốc

Liên Hệ

Dây chuyền đóng gói viên thuốc là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất thuốc. Hệ thống giúp bảo vệ thuốc thành phẩm tránh được những tác hại của môi trường như ánh sáng, độ ẩm,… Khâu đóng gói quyết định phần lớn đến chất lượng của bao bì sản phẩm khi xuất ra ngoài thị trường.

Dây chuyền đóng gói viên thuốc
Dây Chuyền Đóng Gói Viên Thuốc

Liên Hệ

Chia sẻ: