Dây Chuyền Sản Xuất Nước Uống Đóng Chai 24-24-8

Liên Hệ

Nước uống đóng chai là sản phẩm được sản xuất từ những nguồn nước khác nhau bằng dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai 24-24-8. Thiết bị giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và những thành phần cặn nặng có trong nước nguyên liệu. Thành phẩm nước tinh khiết thu được chỉ chứa 2 thành phần duy nhất là H2 và O2.

dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai
Dây Chuyền Sản Xuất Nước Uống Đóng Chai 24-24-8

Liên Hệ

Chia sẻ: