Hệ Thống Cung Cấp Mực In Liên Tục CISS

Liên Hệ

Hỗ trợ hệ thống nạp mực áp suất âm và xi phông đã được cấp bằng sáng chế, có thể lựa chọn linh hoạt theo các điều kiện dây chuyền sản xuất khác nhau. Hệ thống cung cấp mực in liên tục CISS đảm bảo sản xuất mực liên tục, không bị gián đoạn, dễ dàng bảo trì, tiết kiệm vật tư tiêu hao.

Chia sẻ: