Máy Chiết Rót Sơn

120,000,000

Máy chiết rót sơn là thiết bị sang chiết trong dây chuyền sơn nước có mực độ tự động hóa cao. Chức năng của máy là tự động chiết rót nguyên liệu dạng lỏng. Máy chiết rót sơn tự động có hiệu quả tránh tràn nguyên liệu trong quá trình chiết rót. Hệ thống ổn định và dễ vận hành, độ chính xác cao…

Máy Chiết Rót Sơn

120,000,000

Chia sẻ: