Máy Co Màng Bình Nước 20 Lít

21,000,000

Máy co màng bình nước 20 lít là phương pháp đảm bảo tốc độ, an toàn khi thực hện đóng gói bình nước đóng chai. Giải pháp này rất ưu việt và cần thiết!

Máy Co Màng Bình Nước 20 Lít

21,000,000

Chia sẻ: