Máy Đóng Gói Tăm Tre

250,000,000

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người Việt, tăm tre nay ngày càng được sản xuất rộng rãi và phổ biến. Đi cùng với sự phát triển công nghệ và máy móc, máy đóng gói tăm tre cũng được ra đời với nhiệm vụ nâng cao năng suất đóng gói tại các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Máy Đóng Gói Tăm Tre

250,000,000

Chia sẻ: