Máy Sấy Thăng Hoa

Liên Hệ

Máy sấy thăng hoa là phương pháp sấy khô sản phẩm ở nhiệt độ âm và áp suất chân không. Nhiệt độ và áp suất chân không phải đạt để nước bay hơi trực tiếp từ dạng rắn sang dạng khí (đây là là quá trình thăng hoa).

Máy Sấy Thăng Hoa

Liên Hệ

Chia sẻ: