Máy Bao Phim Viên Thuốc

Liên Hệ

Máy bao phim là một thiết bị chuyên dụng trong ngành dược phẩm. Chức năng của máy là dùng để bao một lớp nguyên liệu lên bề mặt viên nén. Có chức năng nhằm bảo vệ cho các thành phần bên trong viên cũng như tạo độ bóng cho bề mặt.

Máy Bao Phim Viên Thuốc

Liên Hệ

Chia sẻ: