Máy Chiết Rót Túi Dạng Đứng

Liên Hệ

Máy chiết rót túi dạng đứng đáp ứng yêu cầu sản xuất từ 100ml -5000ml. Bàn quay được chia đều thành 12 vị trí làm việc. Hoàn thành các công đoạn chiết rót, vệ sinh miệng túi, xuống nắp tự động, vặn nắp, đẩy túi ra. Hoạt động của toàn bộ máy thông qua cơ chế điều khiển logic, lượng chiết rót ổn định.

Máy Chiết Rót Túi Dạng Đứng

Liên Hệ

Chia sẻ: