Máy Chiết Rót Và Siết Nắp Chai Tinh Dầu 3 In 1 Tự Động Dạng Xoay

Liên Hệ

Máy chiết rót và siết nắp chai tinh dầu 3 in 1 tự động dạng xoay là bản nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu chiết rót từ chất lỏng hoặc đặc sệt có dung tích nhỏ như: tinh dầu, huyết thanh, dầu xoa bóp và một số chất lỏng thông thường.

Máy Chiết Rót Và Siết Nắp Chai Tinh Dầu 3 In 1 Tự Động Dạng Xoay

Liên Hệ

Chia sẻ: