Máy Điền Viên Nang

1,000

Máy điền viên nang trang bị động cơ mạnh mẽ, mô tơ hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Năng suất thiết bị đạt tối đa 1 – 2 vạn viên mỗi giờ. Hơn nữa, người dùng có thể điều chỉnh khuôn phù hợp với kích thước viên của từng loại thuốc. Vì vậy máy đảm bảo hiệu suất làm việc tốt.

Máy Điền Viên Nang

1,000

Mua Ngay

Chia sẻ: