Máy Đóng Gói Viên C Sủi

Liên Hệ

Máy đóng gói viên C sủi là máy vừa đếm viên vừa đóng gói, thông qua 10 -20 dải kênh (tùy yêu cầu quy cách đóng tuýp của khách). Thuốc lăn xuống đồng đều theo các rãnh dẫn và đếm viên chính xác. Phù hợp với tất cả các loại số lượng viên đóng vào tuýp, thay đổi nhiều loại viên nén, viên C sủi (kích thước không quá sai lệch) thì không cần thay thế khuôn.

Máy Đóng Gói Viên C Sủi

Liên Hệ

Chia sẻ: