Máy Ép Nhựa Định Hình Tự Động

Liên Hệ

Máy ép nhựa định hình tự động sản xuất các khuôn nhựa như hộp nhựa, khay nhựa, tô chén nhựa dùng một lần… Nguyên liệu chính là các loại màng nhựa, khi đưa vào máy sẽ được thổi định hình theo khuôn mẫu nhất định.

Máy Ép Nhựa Định Hình Tự Động

Liên Hệ

Chia sẻ: