Máy Hút Chân Không Khay DMP

Liên Hệ

Sự ra đời của máy hút chân không khay DMP là tất yếu cùng với sự phát triển của công nghệ bảo quản thực phẩm nói chung. Phương pháp hút chân không đã cho ra đời dạng mới bơm hỗn hợp khí cân bằng (N2, CO2, O2) vào trong bao bì đóng gói thực phẩm. Máy sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp chế biến thịt, thủy sản, hải sản  tươi sống, đồ nguội…

Máy Hút Chân Không Khay DMP

Liên Hệ

Chia sẻ: