Máy Indate Phun Dạng Tĩnh X1

Liên Hệ

Máy indate phun dạng tĩnh X1 là thiết bị chuyên dụng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng ở trạng thái tĩnh. Máy sử dụng đơn giản, vận hành dễ dàng, cho độ ổn định cao. Với năng suất vượt trội cùng khả năng lưu trữ tối đa 31 bản in, X1 là dòng máy vượt xa tốc độ của các thiết bị indate cầm tay.

Máy Indate Phun Dạng Tĩnh X1

Liên Hệ

Chia sẻ: