Máy Indate Phun Liên Tục Fastjet F550

85,000,000

Việc in ấn các thông số quan trọng lên sản phẩm đang là nhu cầu thiết yếu của bất kỳ ngành nghề sản xuất nào. Với sự phát triển không ngừng của ngành in ấn, ngày càng có nhiều thiết bị máy in ra đời để đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp.

Trong đó, máy indate phun liên tục Fastjet F550 là thiết bị được đánh giá rất cao về chất lượng và thời gian thực hiện.

Máy Indate Phun Liên Tục Fastjet F550

85,000,000

Mua Ngay

Chia sẻ: