Máy Indate Phun Nhiệt Tự Động HC127 3-6 đầu in

Liên Hệ

Máy indate phun nhiệt tự động HC127 3-6 đầu in là thiết bị chuyên dụng để in thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng, in mã ký hiệu cho sản phẩm.

Máy Indate Phun Nhiệt Tự Động HC127 3-6 đầu in

Liên Hệ

Chia sẻ: