Máy Indate Phun Nhiệt Tự Động HC254-1L

19,500,000

Máy indate phun nhiệt tự động HC254-1L được thiết kế chuyên biệt để phục vụ cho mục đích in ngày sản xuất, hạn sử dụng lên các bề mặt chất liệu khác nhau.

Máy Indate Phun Nhiệt Tự Động HC254-1L

19,500,000

Chia sẻ: