Máy Khâu Bao Cầm Tay SIRUBA AA-6

15,000,000

Máy khâu bao cầm tay SIRUBA AA-6 là chiếc máy điển hình cho các dòng máy hoạt động trong lĩnh vực đóng miệng bao nông phẩm, thực phẩm, gia súc, phân bón,….

Máy Khâu Bao Cầm Tay SIRUBA AA-6

15,000,000

Chia sẻ: