Máy Phân Loại Màu Quang Học Cho Các Loại Hạt

Liên Hệ

Máy phân loại màu quang học cho các loại hạt ứng dụng thuật toán hình ảnh tiên tiến. Nhờ đó phân loại màu, hình dạng có sẵn của các loại hạt như: Gạo, đậu đỗ, cà phê, nhựa,… Thiết bị này có khả năng xác định hình ảnh chuẩn xác, mang đến hiệu quả làm việc tối ưu.

Máy Phân Loại Màu Quang Học Cho Các Loại Hạt

Liên Hệ

Mua Ngay

Chia sẻ: