Máy Seal Màng Nhôm Mâm Xoay

200,000,000

Máy seal màng nhôm mâm xoay là máy seal màng nhôm hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến với lõi từ tần số cao, máy chạy ổn đinh, không tiêu tốn điện năng.

Máy Seal Màng Nhôm Mâm Xoay

200,000,000

Chia sẻ: