Đầu In Phun Piezo 8F

Liên Hệ

Đầu in phun Piezo 8F ( RICOH MH2420, 32.4 mm) có độ phân giải in dọc 300DPI, chiều cao bản in tối đa 34,2mm, tự do kết hợp, tách, gộp 4 đầu in, tổng chiều cao lên đến 128 mm. Tốc độ in tối đa 128m / phút, làm việc trong nhiều môi trường sản xuất. Hiệu ứng in chất lượng cao trên cả hai mặt và mặt dưới. Sử dụng mực gốc dầu và mực gốc UV bám dính tốt trên hầu hết các chất nền, vật liệu thấm và không thấm nước khác nhau.

Đầu In Phun Piezo 8F

Liên Hệ

Chia sẻ: