Dây Chuyền Co Cắt Màng Dạng Ly

Liên Hệ

Dây chuyền co cắt màng dạng ly là sự kết hợp giữa các thao tác co và cắt màng trên cùng một dây chuyền thiết bị.

Nhờ đó tiết kiệm được tối đa chi phí vật liệu, thời gian làm việc và tăng năng suất lao động. Đây là một trong những thiết bị quan trọng, không thể thiếu trong khâu đóng gói của các doanh nghiệp.

Dây Chuyền Co Cắt Màng Dạng Ly

Liên Hệ

Chia sẻ: