Dây Chuyền Sản Xuất Thanh Long Sấy Dẻo

Liên Hệ

Dây chuyền sản xuất thanh long sấy dẻo sử dụng công nghệ sấy hiện đại, sản phẩm được sấy trong buồng sấy ở nhiệt độ 50-700C, tương đương với nhiệt độ khi phơi sản phẩm ngoài nắng. Lúc này, hơi nước trong sản phẩm bắt đầu bay hơi và sản phẩm khô dần. Đến độ khô nhất định, sản phẩm được làm nguội và đóng gói.

Dây Chuyền Sản Xuất Thanh Long Sấy Dẻo

Liên Hệ

Chia sẻ: