Dây Chuyền Sản Xuất Khay Trứng Tái Chế Tự Động

1,000

Dây chuyền sản xuất khay trứng tải chế tự động sử dụng giấy vụn và chất thải bìa cứng làm nguyên liệu để sản xuất khay đựng trứng. Vì vậy các sản phẩm tạo ra hoàn toàn có thể tái chế sử dụng, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường.

Dây Chuyền Sản Xuất Khay Trứng Tái Chế Tự Động

1,000

Mua Ngay

Chia sẻ: