Dây Chuyền Sản Xuất Nước Ép

1,000

Dây chuyền sản xuất nước ép này dùng để sản xuất nước hoa quả, có thể căn cứ vào yêu cầu và công suất của khách hàng để tạo ra dây chuyền sản xuất từ ​​2 tấn đến 4 tấn / ngày.

Dây Chuyền Sản Xuất Nước Ép

1,000

Mua Ngay

Chia sẻ: