Máy Indate Phun Mã Ký Hiệu Lên Trứng T2

Liên Hệ

Khi mua trứng trong siêu thị, chúng ta thường thấy hạn sử dụng được in lên vỏ trứng. Thông tin này giúp khách hàng đánh giá được độ tươi ngon của thực phẩm, từ đó đảm bảo dinh dưỡng cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nó cũng giúp quá trình quản lý và thu hồi sản phẩm hết hạn dễ dàng, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Để in ngày sản xuất, hạn sử dụng lên vỏ trứng với số lượng lớn, các doanh nghiệp thường lựa chọn máy indate phun mã ký hiệu lên trứng T2 (12.7 mm).

Máy Indate Phun Mã Ký Hiệu Lên Trứng T2

Liên Hệ

Chia sẻ: