Dây Chuyền Ép Vỉ Thuốc Tự Động

Liên Hệ

Dây chuyền ép vỉ thuốc tự động nhập khẩu có thể ép được các loại định dạng viên thuốc khác nhau.

Đây là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất và góp phần bảo vệ thuốc thành phẩm khỏi những tác nhân môi trường xung quanh. Đáp ứng nhu cầu trên, Phú Thịnh đã thiết kế và chế tạo dây chuyền ép vỉ thuốc tự động gồm 3 máy được kết nối với nhau.

Dây Chuyền Ép Vỉ Thuốc Tự Động

Liên Hệ

Chia sẻ: