Dây Chuyền Chiết Rót Nước Giặt

Liên Hệ

Với sự nghiên cứu và thử nghiệm Công Ty Phú Thịnh đã chế tạo thành công và đưa dây chuyền chiết rót nước giặt tự động vào sản xuất. Dây chuyền đã giúp cho sản phẩm đóng gói định lượng đồng đều và gia tăng năng suất cho doanh nghiệp.

Dây Chuyền Chiết Rót Nước Giặt

Liên Hệ

Chia sẻ: